Milieuverklaring

Industriële batterijen
Als producent van industriële batterijen onder de Afvalbatterijen en accumulatievoorschriften 2009 produceert Ecobat Battery Technologies loodzuurbatterijen. We zijn verplicht om kosteloos terug te nemen, afgeschreven industriële batterijen geleverd aan een eindgebruiker voor behandeling en recycling. We zijn verplicht om dit in elk kalenderjaar doen we nieuwe industriële batterijen op de markt brengen. Als een van onze klanten of in bepaalde gevallen andere eindgebruikers vereisen dat wij industriële batterijen terugnemen, moeten ze contact met ons opnemen op sales@ecobat.tech . We zal instemmen met de nodige regelingen voor de teruggave, juiste behandeling en recycling van de afgedankte industriële batterijen

Automotive-batterijen
Als producent van autobatterijen onder de Afvalbatterijen en Accumulatormaatregelen 2009, zijn Ecobat Battery Technologies verplicht om, gratis en binnen een redelijke termijn, autobatterijen voor behandeling en recycling van de laatste houders, b.v. garages, sloopwerven, autowrakken Geautoriseerde zuiveringsinstallaties, openbare voorzieningen, enz. We zijn verplicht om dit in elk kalenderjaar doen we nieuwe autobatterijen op de markt brengen.

Als u wilt dat wij alle autobatterijen terugnemen, neem dan contact met ons op via sales@ecobat.tech . We zullen de nodige regelingen treffen voor het verzamelen, de juiste behandeling en recycling van de afgedankte autobatterijen.